Wednesday, 18 September 2013

iPhone 5S và 5C


Hồng Lĩnh :: 

Ngày 10.9 vừa qua,   Apple đã tung ra thế hệ mới cho iPhone. Lần này, Apple không phải tung ra một mà là hai kiểu máy iPhone 5S và 5C.
Xin được phép lược qua vài chi tiết kỹ thuật của hai kiểu máy này.

Đại học hàng đầu tại Úc


Khoa Nam :: 

Úc là quốc gia  cưỡng bách giáo dục. Phụ huynh sống tại Úc có bổn phận phải lo cho con em được giáo dục. Vì giáo dục thanh thiếu niên thuộc thẩm quyền của tiểu bang nên tiểu bang ra luật cưỡng bách giáo dục khác nhau. Nhìn chung luật cưỡng bách giáo dục bắt đầu khi trẻ em lên năm tại Tasmania và lên sáu tại tất cả tiểu bang khác. Khi các em lên 15 hay 16 tuổi mới hết bị cưỡng bách giáo dục. Nhưng nhiều tiểu bang như Queensland, Tây Úc, Nam Úc và Tasmania kéo dài thời gian cưỡng bách giáo dục lên đến 17 tuổi. Các nơi còn lại chuyển học sinh lên 15 hay 16 tuổi mà không muốn học chữ nữa sang các trường huấn nghệ.