Tuesday, 18 March 2014

RFA: Thuyền nhân Việt trại Yongah Hill bị phân biệt đối xử?
Tường An, thông tín viên RFA ::

2014-03-16

Các thuyền nhân Việt Nam tại trại Yongah Hill đang tuyệt thực, cầu nguyện để hiệp thông với giáo xứ Mỹ Yên hôm 5/9/2013.
Hình do thuyền nhân trại Yongah Hill cung cấp