Wednesday, 20 February 2013

Adam và Eva

Tư Điên ::
Thuở xa xưa, thuở mà Thượng Đế chỉ mới tạo được một anh chàng đẹp trai với cái tên Adam, lúc ấy vườn địa đàng có hoa thơm, chim hót, cá lội tung tăng. Nhưng Adam lúc nào mặt mũi cũng buồn xo (thật là ngu quá cỡ, thanh bình không muốn lại muốn chiến tranh đây mà).