Friday, 24 May 2013

Lăn thùng ba-rích với Google


Khoa Nam :: 
Chắc nhiều bạn đọc dùng guồng máy tìm kiếm Google khi muốn tìm từ cây kim cho tới chiếc hoả tiễn trên mạng lưới thông tin toàn cầu. Địa chỉ của guồng máy tìm kiếm này là Google.com. Tuy nhiên tùy theo bạn đọc ở đâu, địa chỉ này có thể tự động đổi thành Google.com.au (Úc) hay Google.com.vn (Việt Nam).

Khoa Nam cũng xài Google để tìm kiếm và thỉnh thoảng cũng để vui chơi. Xin giới thiệu một trò vui với Google mà nhiều bạn đọc đã biết:

Làm blog dễ như... ăn ốc


Og3t :: 

Ở bên dưới  bảng hiệu blog Việt Luận có bốn chữ dùng làm châm ngôn “Viết blog cho vui”. Khi đề bốn chữ này Og3t nghĩ rằng: chắc sẽ mang thêm chút vui vui cho đời khi mời đông bạn đọc viết blog.
Làm blog hay không làm blog. Đó mới là vấn đề.
(Hình http://tentblogger.com/)