Wednesday, 5 March 2014

Từ phong bì đến diễn văn cám ơnOg3t ::

Khi trao giải Oscars, hồi hộp nhất là lúc xướng ngôn viên rút phong bì ra. Trịnh trọng cầm trong tay. Chậm chạp mở phong bì. Rút tờ giấy bên trong. Thủng thẳng đọc...