Monday, 7 January 2013

Dây HDMI loại xịn


Đã chi ra bạc ngàn rinh chiếc TV LED cáo chỉ, bạn đọc sẽ chọn mua sợi dây HDMI $50 hay $10? Sau khi bạn đọc mua cho con chiếc laptop, iPad, nhân viên bán hàng gợi ý bạn bỏ thêm vài chục nữa để kéo dài thêm thời hạn bảo đảm -- bạn có nên gật đầu không? Bài này xin nói về sợi dây HDMI. Lần sau sẽ bàn về mua thêm warranty cho chắc ăn.