Saturday, 14 December 2013

Chuyện năm con cáNguyên Sơn ::

Năm 1954,  gia đình tôi di cư vào miền Nam và định cư tại vùng Phú Nhuận. Thủa đó, vùng Gia Định nói chung và Phú Nhuận nói riêng chỉ là những vùng đất hoang sơ và rất thưa thớt người ở.