Friday, 28 February 2014

Hàng rong Roll’d tại Úc


Tin tức người Việt Miệt Dưới ::


(Hình BWR)Mob of friendsThanh Phương ::

Thanh Phương  đọc ở đâu đó truyện này. Truyện in vào lòng Thanh Phương như một cổ tích vì bài học ở đời. Hơn nữa, truyện còn dạy cho Thanh Phương một chữ Việt mình chưa biết. Mời các bạn đọc truyện trước nha.