Wednesday, 21 November 2012

Bà tôi và vận sốĐã có biết bao nhiêu mối tình đẹp mà chỉ vì hai chữ "số mạng" mà bị lỡ làng? 
Việt Nam ta có cả ngàn năm đô hộ bởi người Trung Hoa, nên bị ảnh hưởng thật nặng  với phong tục tập quán tín ngưỡng, vv, vv....
Mặc dù hiện nay, giới trẻ phóng khoáng hơn, cuộc sống văn minh hơn, nhưng  chuyện số mạng ít nhiều vẫn còn phảng phất không ít trong một số gia đình người Việt.