Wednesday, 30 January 2013

Nghe đài SBS chợt nhớ thời xưa


Khi Sài Gòn đổi chủ tôi đang là học sinh lớp 8 do đó không biết gì nhiều về chuyện "chính trị, chính em". Lúc đó thật tình rất háo hức vì cuộc sống thay đổi hàng ngày theo tình hình chiến sự trước đó rồi bao điều trong chế độ mới.