Thursday, 14 August 2014

Dải Gaza dưới trời đạn lửa! Gaza under fire!


-- Tóm tắt --

  • Dân quân Hamas phóng phi đạn vào nội địa Do Thái
    Do Thái trả đũa dữ dội .
    Câu hỏi đặt ra:
    1. Do Thái còn chính nghĩa nữa không khi giết dân lành?
    2. Hamas có phải là quân khủng bố hay là tiếng nói của dân Palestine.