Wednesday, 13 February 2013

Dấm con gái rượu thành giai nhân


Y Vi Lưỡng Khả ::
Nuôi dạy con là chuyện quan tâm hàng đầu của cha mẹ. Riêng với cha mẹ người Việt Nam tại Úc, nuôi dạy có thể còn là quan tâm duy nhất trong đời. Thế hệ thứ nhất đã chẳng từng bán nhà bán của chung vàng cho con vượt biển để tìm tương lai đó sao? Những người con xuống thuyền năm xưa ngày nay hợp thành thế hệ một rưỡi và đang trở thành người cha người mẹ của những con trai con gái sinh ra tại Úc. Sau cùng, không thiếu gì thế hệ thứ nhì (và thứ ba) của người Việt Nam tại Úc đã lập gia đình và thành cha mẹ. 
Vì thế, nuôi dạy con là chuyện không thể bỏ qua.

Đố Cho Vui kỳ 6


Thưa bà con,
Đố Cho Vui kỳ 5 ra cẩu đố như thế này:
Cái gì tay trái cầm được mà tay phải không cầm được?
Câu trả lời được coi là  đúng hay gần đúng nhất là: