Thursday, 21 November 2013

Huawei vẫn bị Úc cấm cẳngLogo của công ty Huawei, Trung Quốc

Nghỉ xả hơi trước khi vào đại học
Khoa Nam ::

Sang năm, các đại học Úc sẽ dành ra 220 ngàn chỗ ngồi cho cô cậu tú tân khoa. Không phải dễ mà kiếm ra một chỗ ngồi trong giảng đường đại học. Tuy nhiên, không phải tất cả cô cậu nhận được giấy báo nhập học đều lập tức hăm hở bước vào giảng đường. Khá đông bạn trẻ Úc quyết định một điều mà gần hết cha mẹ người Việt Nam không muốn nghe. Đó là nghỉ một năm xả hơi.