Saturday, 26 October 2013

Chùi rửa Hard Drive


                                                                                                                     Hồng Lĩnh ::Hard Drive   ngày càng lớn và ngày càng rẻ. Nhưng mỗi ngày chúng ta càng dùng nhiều Hard Drive hơn. Thật là dễ dàng “đao” phim ảnh, bài vở hay bản nhạc từ Internet và chứa trong Hard Drive. Thế là ngày một ngày hai, cái Hard Drive vài ba Tetrabytes của ta đầy ứ. Ngoài ra, chính chương trình Windows mà phần lớn máy computer của chúng ta đang chạy mỗi ngày còn ngốn thêm cái Hard Drive.

Học sinh Việt Nam xông xáo tại Bonnyrigg High School


Tin tức người Việt Miệt Dưới ::

Bonnyrigg  nằm về phía Tây Nam thành phố Sydney , tiểu bang NSW, Úc là nơi có đông người Việt Nam định cư nên không lạ gì Bonnyrigg High School là trường có nhiều học sinh gốc Việt Nam. Trường trung học Bonnyrigg cũng tập trung nhiều tài năng trẻ, những tài năng trẻ này đang triển lãm các công trình mình từng dày công thực hiện.

(Hình từ bản tin Bonnyrigg Matters, do nhà trường phát hành)