Friday, 25 July 2014

Quê hương Cà Mau qua song đướcMinh Tú::

K hi nói đến 2 chữ chấn song, người ta thường nghĩ đến tù đày, giam hãm với song sắt vây quanh. Tôi biết đến Cà Mau qua ý nghĩ này. Tôi ngắm nhìn Cà Mau trong đời và chắc cũng là lần cuối cùng…qua những chấn song của cây đước trong trại giam ở Cà Mau. Tôi là người tù bị bắt giam vì tội phản quốc vượt biên, bạn ạ!

Kim Jong-un không coi video này


Độc tài khác với dân chủ ở nhiều chỗ. Nhưng chỗ này khác biệt rõ ràng nhất. Đó là độc tài không bao giờ tự trào mà cũng chẳng cho phép ai cù léc mình.