Thursday, 17 January 2013

Các bạn còn nhớ...Các bạn có còn nhớ ngày 19 tháng Giêng năm 1974?

Đố cho vui (1)Sau khi OG ngưng trò chơi ''3 b 4 ch: ba bà bốn chuyện" trên báo Việt Luận, khá đông bạn đọc biên thơ lấy làm tiếc không còn được "vò đầu bức râu (nếu có râu)". OG cũng buồn trong lòng vì không còn được biên thơ dài dài với bạn đọc.