Monday, 20 May 2013

Cướp ngân hàng


Bạn đọc có thể nghe rất quen truyện dưới đây.
Truyện này từng lưu hành nhiều qua các email "chuyển tiếp" trong nhiều vòng thân hữu với nhau. Có khi bạn đọc từng hai ba lần nhận câu truyện này qua nhiều nhóm bạn bè khác nhau.

Ngoài ra, nhiều trang web trong nước và trang Facebook của nhiều người đăng đi đăng lại truyện này.
Khi truyện được gởi đi thì người gởi có khi thêm bớt một hai chi tiết hoặc rút ra kết luận khác nhau.
Thế là truyện này sinh sôi nảy nở thành nhiều dị bản. 
Anh Ben Trần góp thêm một dị bản khác và blog Việt Luận xin được giới thiệu dưới đây.
Khi giới thiệu dị bản này, blog Việt Luận cũng thử tìm gốc gác của truyện. Dường như cái gốc ở tại trang blog của ông Tan Kin Lian người Singapore tại http://tankinlian.blogspot.com.au/2013/05/lessons-from-bank-robbery.html/. Ngoại trừ, blog này cọp-bi mấy cái gốc khác. 
Nếu bạn đọc biết chính gốc của truyện, xin gởi comments cho rộng thêm đường dư luận.