Thursday, 21 February 2013

Khóa & mật mã

Ben Trần ::
M
ột buổi sáng, thằng bạn tôi không thể mở cổng được vì sau 6 tuần nghỉ phép vì nó đã quên số mật mã. Vô đến bên trong anh ta cằn nhằn: “Sao lúc nầy nhiều số mật mã phải nhớ quá...Sáng tới sở làm dùng mật mã để mở cổng, cần mật mã mở cửa vô văn phòng, xài mật mã mở computer, phải nhớ mật mã để mở email...và nhiều thứ nữa, nếu quên mật mã là sẽ gặp khó khăn...”

Tỏ tình


Ông già ba tri ::
B
ài này do một ông già viết nên không nói chuyện các cậu tỏ tình khi "trông vời áo tiểu thư". Cũng không nói tới e ấp “tình trong như đã, mặt ngoài còn e” của các yểu điệu thục nữ. Bài này chỉ bàn qua về vài cách biểu lộ tình yêu giữa hai người sống chung với nhau lâu năm. Xin cứ gọi là “tỏ tình” cho tiện việc sổ sách.