Tuesday, 27 November 2012

Hỏi ngắn, đáp gọn

OG xin mở mục mới. Mục này có tên là "Hỏi ngắn, đáp gọn". Ai hỏi thì hỏi một câu không dài hơn 141 chữ. 
Ai trả lời thì trả lời vài câu không dài hơn 242 chữ.

Chuẩn bị cho con


Chị Hương về nhà nằm thao thức suy nghĩ, mình phải chuẩn bị cho con kiến thức về chuyến đi lễ hội schoolies này, nhưng nói cái gì? 
Chuẩn bị ra sao? 
Trẻ con ở đây được sinh ra và lớn lên trong nền giáo dục Tây phương, cho nên dù trong gia đình vẫn còn giữ nề nếp của Việt Nam, cha mẹ và con cái rất khó  đi vào vấn đề mà không có sự tranh luận. 
Thế là chị lại cầu cứu người bạn thân.
- Hello Dung hả, rảnh không? Mình gặp bồ chút xíu nha. Có vài chuyện cần hỏi bạn.
- Được thôi cô bạn "nhiều chuyện" của tôi, qua liền nha.