Saturday, 19 October 2013

Ngụ ngôn của thế kỷ 21!


đoàn xuân thu.

(Hình storyreads.com/the-clever-rabbit-and-the-foolish-lion/)

Sư Tử đến gặp Con Thỏ và gầm lên: “Ai là Chúa Tể Sơn Lâm hả?”

Con Thỏ run rẩy trả lời: “Dạ thưa! Ngài ạ!”
Sư Tử nói: “Đúng thế!” Rồi bỏ đi!
Sư Tử đến gặp một Con Trăn và gầm lên: “Ai là Chúa Tể Sơn Lâm hả?”
Con Trăn ráng dằn cơn sợ, đáp: “Dạ em hỏng biết! Để em đi hỏi ‘đại ca’ em đã!”
Sư Tử nói: “Đi hỏi ‘đại ca’ ngươi đi! Rồi trả lời cho ta biết! Lẹ lên!”
Con Trăn bò đi kiếm ‘đại ca’ hơi lâu nên Sư Tử bỏ đi!
Sư Tử đến gặp Con Voi, nó đang ăn. Sư Tử gầm lên: “Ai là Chúa Tể Sơn Lâm hả?”
Con Voi coi như pha, lại tiếp tục ăn! Sư Tử giơ móng vuốt ra, nhe nanh đe dọa; rồi gầm lên: “Tao hỏi ai là Chúa Tể Sơn Lâm hả?”
Con Voi dùng vòi cuốn lấy Sư Tử, nhắc bổng nó lên không, đập xuống đất ba lần; rồi vụt Sư Tử văng vào một gốc cây! Nghe cái rầm! Đau thấy bà tiên tổ!