Friday, 22 February 2013

Eva và Adam

Kim Nguyễn ::

K
ể từ sau khi ăn trái cấm, Adam và Eva kết thành một đôi, cũng biết bởi vì mình mà Adam trở thành kẻ tội đồ nên Eva hết lòng làm tròn bổn phận của mình.
Eva từ giã cuộc sống thơ ngây với những ngày tháng vô ưu vô lo. Trước đây, Eva chỉ biết vui chơi cùng chim chóc nay bắt đầu một cuộc sống với bổn phận và trách nhiệm.