Friday, 21 February 2014

Sinh viên luật dành thời giờ làm việc từ thiệnTin tức người Việt Miệt Dưới ::


David Vương,Sinh viên Luật
nhận ra trách nhiệm góp phần giảm bớt tình trạng bất công trong xã hội.
(Hình Brimbankweekkly.com.au)


Cười một chút chơi : Spaghetti!
đoàn xuân thu. melbourne
T hưa quý độc giả trang blog Việt Luận thân mến!
Đời vui là mình phải vui! Mà muốn vui thì phải cười! Cười mới vui! Chính vì vậy cho nên ‘bổn bút’ lâu lâu đi chợ ‘net’, rinh về một mớ, rồi xào nấu, bỏ tiêu cho ngọt; bỏ hành cho thơm, dọn lên bàn vài món!

Cố vấn tài chính bị tố giết ngườiTin tức người Việt Miệt Dưới ::


(Hình Herald-Sun, 18.1.2014)