Sunday, 10 March 2013

Cái yếm!

đoàn xuân thu.::
T

ác giả bài thơ Quê Hương, Bài Học Đầu Cho Con, ông Đỗ Trung Quân, nguyên là một thanh niên xung phong, nghe lời ‘bên thắng cuộc’ nhảy núi, lên rừng làm Sơn Tinh, trong khi bà con ta lại đi ngược chiều ra biển, Thủy Tinh. Chắc làm trái ý ông, nên ông bực… ông rầy rà quá: 'Quê hương nếu ai không nhớ. Sẽ không lớn nổi thành người!'

Hàng nội địa

Ben Trần::
K

hông khi nào tôi thấy yêu cái logo hình tam giác màu xanh như lúc nầy. Hình tam giác màu xanh bên trong phác họa con Kangaroo. Gặp hình nầy trên một món hàng nào đó là bạn biết rằng nó được sản xuất ở Úc.
Ngày xưa lúc còn nhỏ ta thường nghe các cụ già thường chế giễu đồ local, đồ lô... bởi lúc đó đồ nội địa còn xấu, mau hư... Nhưng đó là thủa ta còn ở Việt Nam. Nay ta sang tới Úc rồi! Ngày nay hàng sản xuất ở Úc, Mỹ hay Tân tây Lan không hề xấu nhưng giá hơi cao chút thôi.