Tuesday, 29 October 2013

Bang bang! Bắn vào thời thơ dại!


đoàn xuân thu.

T hời thơ dại, ai hỏng có trò chơi giữa những đứa nhỏ trong xóm, láng giềng, cả trai lẫn gái với nhau? Từ năm, sáu, chín, mười là tuổi thơ ngây, có đứa chơi trốn tìm, chơi năm mười, mười lăm, hai mươi, dù quê mình, thuở đó, khói lửa mù trời nhưng tuổi thơ vẫn là tuổi thơ thôi!

Học bổng Nguyễn Ngọc Trâm tại đại học NSW

Nhờ những hoạt động gây quỹ rầm rộ, đại học New South Wales đã tạo ra một học bổng để tưởng nhớ một sinh viên luật người Việt Nam

                                                                                                                 Tin tức người Việt Miệt Dưới::

N hờ những hoạt động gây quỹ rầm rộ, đại học New South Wales đã tạo ra một học bổng để tưởng nhớ một sinh viên luật người Việt Nam, cô Nguyễn Ngọc Trâm một học sinh người Việt Nam tại Cabramatta, nơi được coi là ‘Thủ đô tị nạn’ của người Việt Miệt Dưới.