Wednesday, 26 June 2013

Những Kẻ Khốn Cùng!


đoàn xuân thu :: 

1. Bangladesh! 
Bức hình nầy làm chúng ta nhỏ lệ!
Trong cái đổ nát, tan tành là hình ảnh một thanh niên ôm một thiếu nữ trong vòng tay. Cả hai đều đã chết. Có vệt máu từ tuyến lệ chảy ra, in hằn trên khuôn mặt thống khổ của hai kẻ khốn cùng đẫm đầy bụi cát. Trước khi chết, chắc nạn nhân đã phải chịu đựng một thời gian dài hấp hối, đớn đau?