Wednesday, 3 April 2013

Nỗi đau trong ngày Quốc Hận


Xin bạn đọc ghi lại ký ức: 
Trong tháng Tư năm 1975, bạn ở đâu?”
Og3t

Kim Nguyễn ::
30/4 là ngày Quốc Hận, mà cũng là ngày Gia Hận của gia đình chúng tôi. 
Vâng đúng như vậy.