Tuesday, 18 June 2013

Từ vợ kiểng tới vợ cọp!


dxt. :: 

Trong buổi điều trần  tại Quốc Hội Anh, ngày 19 tháng 7 năm 2011, về cái vụ nghe lén điện thoại của tờ News of the World, Luân Đôn, có một người xông vào biểu tình, phản đối bằnh cách ném một cái bánh làm bằng kem cạo râu vào mặt Rupert Murdoch, vì vua không ngai của đế chế truyền thông thế giới!