Thursday, 10 October 2013

Đại học miễn phí trên mạng


Hồng Lĩnh ::

Hai đại học   NSW và Western Australia sẽ phân phối các bài giảng từ giảng đường lớp học lên mạng lưới thông tin toàn cầu. Người ở trên thế giới sẽ được học miễn phí.

(Hình mooc.org)