Monday, 18 November 2013

Văn vẻ, văn hoá và văn minh


Việt Luận ::

2


tháng sau tổng tuyển cử, quốc hội khoá thứ 44 của liên bang Úc đã được triệu tập với chính phủ mới, thủ lãnh đối lập mới, 42 nghị sỹ dân biểu mới tinh dưới quyền điều khiển của tân nữ chủ tịch nhưng chương trình nghị sự và cung cách tranh luận vẫn như cũ. Ngoài ra, trong ngày họp đầu tiên, quốc hội Úc đã giã từ dân biểu đơn vị Griffiths, Qld. Ông Kevin Rudd – từng hai lần làm thủ tướng – đã rủ áo từ quan.

Tháng 11 là ... MovemberOg3t ::

Tháng 11 tên chữ Anh là November nhưng lại được chế ra thành Movember. Chắc là Movember gần chữ râu mép, moustache!