Sunday, 2 February 2014

Johnny Downer! Người Úc ‘cà na’!


(Hình vẽ: Bảo Huân)