Wednesday, 2 April 2014

Nhớ ngày 30 tháng Tư, 1975Og3t::

Xin ghi lại một số hình ảnh đau thương của người Việt Nam trong những ngày này cách đây 39 năm.
(Hình lấy từ http://thuongduqueviet.free.fr/)