Thursday, 7 August 2014

Shiraz mặn và Shiraz ngọt


  • Vị mặn hay các vị khác của rượu phần lớn do cách ủ rượu mà ra.
  • Rượu ủ trong thùng xồi Mỹ thường thơm mùi vanilla, vị thiên về ngọt.
  • Rượu ủ trong thùng xồi Pháp thiên về mặn và thường giữ lại vị này trong miệng của tửu hữu lâu hơn.
  • Danh bất hư truyền trong làng rượu đỏ -- đặc biệt rượu Shiraz Úc không hãng nào qua mặt Penfolds.