Tuesday, 16 July 2013

Tìm video và bản nhạc trên mạng


Hồng Lĩnh ::

Tiếp tục vui chơi với Google,  tuần này Hồng Lĩnh xin giới thiệu cách làm cho cô hàng xóm xanh mặt vì Google gậm nhấm từ từ cái màn ảnh máy computer của cổ.