Wednesday, 22 January 2014

Chiếc xe cháy rụi và xác chết trước cửa bệnh việnTin tức người Việt Miệt Dưới ::

Hình chiếc xe bị thiêu rụi
bị nghi có dình líu với một xác chết người Việt Nam
(hình AAP)