Sunday, 13 July 2014

Cướp biển ở Nam Ấn Độ DươngBrasil : 0 - Hoà Lan : 3
Việt Luận ::

Cuối tháng Sáu vừa qua, hai chiếc tàu chở thuyền nhân từ Sri Lanka và Ấn Độ trót lọt bến bãi rồi ra tới biển rộng. Như tất cả tàu vượt biên khác, khi thấy tàu lớn hai chiếc thuyền này mừng rỡ cầu cứu.