Monday, 27 January 2014

Cabramatta High School về nhất môn Việt ngữ
Tin tức người Việt Miệt Dưới::

Bốn thí sinh tú tài HSC  đạt điểm cao nhất môn Vietnamese Continuers đều xuất thân từ Cabramatta High School. Đó là các cô cậu tú tân khoa Thuy Lan Duyen Nguyen, Xuan Khanh Minh Nguyen, Thuy Tien Nguyen và Hoai Manh Tat. Hơn nữa cả bốn đều được xếp hạng cao trên bậc thang ATAR.

Bốn người tầm trú Việt Nam trốn khỏi trại Yongah Hill
Tin tức người Việt Miệt Dưới::

T


hứ Ba ngày 21.1.2014, bốn người tầm trú đã trốn khỏi trại giam Yongah Hill, Tây Úc. Đây là lần thứ tư kể từ tháng Tám năm ngoái, người tầm trú trốn khỏi trại giam giữ này.