Sunday, 25 May 2014

Dám hay không dám? To be or not to be?


đoàn xuân thu. Melbourne ::Mỗi lần viết xong một bài, người viết thường gởi cho anh bạn nhà báo cực kỳ ‘thông tuệ’ coi ảnh có chỉ bảo thêm điều chi không? Bài báo dưới đây anh muốn đặt tựa là: “Người ấy và anh! Em chọn ai?” mình thấy ảnh nói cũng hay nhưng có vẻ huỵch tẹt quá làm mất đi cái ‘mờ mờ’ gợi tánh tò mò của độc giả mà một bài báo cần phải có. Nên cũng xin phép ảnh cho giữ cái tựa mà mình đặt!