Thursday, 8 August 2013

Cái nôi văn hóa

THANH NGHĨA ::


Pulpit rock

Lần nào Má tôi cũng cười đắc ý với câu trả lời đó nhưng …bà không quên mắng mỏ:

- Nói tiếng Việt không rành nhưng lý sự rành phải không cháu???