Sunday, 25 November 2012

Nhan như ngọc


Trong một bữa cơm gia đình, có đầy đủ các con và thêm bà mợ ở tiểu bang khác đến chơi. Đang truyện trò vui nhộn bỗng đứa con lớn của tôi hỏi một câu làm chúng tôi phải đổi đề tài.
-       Ba à ba, sao có lần bà nội kêu ba là con mọt sách vậy ba?
Để trả lời, tôi được dịp kể cho các con một điển tích rất là lý thú....
Ngày xưa có một thầy đồ dạy học trò một câu chữ Nho: “Thư trung hữu nữ nhan như ngọc”.