Tuesday, 5 August 2014

35 Năm Chuyện CũMinh Tú::

kêu cổng trước, nó đập cửa sau. Nó đến buổi sáng, nó ghé buổi trưa, buổi tối… nghĩa là nó có thể hiện diện trong nhà tôi bất cứ khoảng không gian nào và bất cứ thời gian nào. Nó ám ảnh 2 mẹ con tôi, ban ngày, ban đêm, từng phút từng giây và cả trong giấc mộng tôi cũng thấy khuôn mặt đanh ác, độc địa, gớm ghiếc của nó. Nó tra tấn tinh thần tôi, giết tôi lần mòn trong khủng bố kinh hoàng, không cần đến súng đạn, mà bằng gương mặt hắc ám, hung thần”Răng hô mã tấu” của nó.