Sunday, 20 January 2013

Thơ chữ ThậpKhi Kim tui chào đời thì Ông Ngoại đã từ giã cuôc đời.
Theo lời Mẹ kể, Ông thuộc tuýp người 'xuất khẩu thành thơ'. Ngưỡng mộ về người Cha của mình (người con nào lại không ngưỡng mộ Cha phải không các bạn?), Mẹ thường đọc những bài thơ Ông đã sáng tác.