Friday, 9 August 2013

Canberra: mua nhà rẻ hơn thuê nhà


Việt Luận ::

Bỏ ra ngoài các thị trấn  khai thác hầm mỏ, Canberra là nơi có giá nhà cho thuê cao vào bậc nhất nước Úc. Trong 3 năm gần đây, tiền thuê nhà tại Canberra đã tăng lên 9%. Giá thuê một căn nhà (unit) trung bình tại Canberra đang ở mức $410 và giá thuê một ngôi nhà (house) ở mức trung bình $480 mỗi tuần.

Bộ quốc phòng Anh Quốc không dùng Levono


Hồng Lĩnh ::

Trước nhiều tin Trung Quốc hắc vào hệ thống computer của các nước phương Tây, bộ quốc phòng Anh Quốc đã ra lệnh nhân viên không được dùng máy computer hiệu Lenovo. Trong bộ quốc phòng Anh Quốc có Defence Signals Directorate (tục gọi là The Factory) chuyên về an ninh mạng. Nhân viên Defence Signals Directorate đã được lệnh không dùng máy computer hiệu Lenovo khi mở các hồ sơ mật.