Friday, 3 May 2013

Chuyện vui (1)

Thỉnh thoảng bạn đọc gặp được chuyện vui ở đâu đó,
xin góp nhặt gởi và cho blog Việt Luận để chúng ta cùng cười tủm một cái.
Chuyện vui này do bạn đọc Kim Nguyễn góp nhặt.
Nếu phải đặt tên cho chuyện vui này, bạn sẽ đặt tên gì?


Hiểu Lầm

Ben Trần :: 
B
ài “Nói lái” được post lên vài ngày tôi nhận được email của người bạn, anh nầy phê nhè nhẹ … “ông viết hơi tục…” tôi thắc mắc “chữ nào là tục, ông bạn?” Ông cho biết: chữ “đèo nghếch”= “đếch nghèo”; chữ “đèo đứng”… Tôi chỉ cười trừ với ông bạn, ông đã hiểu lầm! Tôi xin đính chánh và dẫn chứng chữ “đếch” là không tục, được các ông viết báo trước 1975 dùng rất nhiều và dùng rất hay.