Tuesday, 11 June 2013

Bốn yếu tố để tiên đoán cuộc ly dị


Chắc chắn nhiều bạn đọc nhung nhớ
cây viết Ben Trần từng xông xáo trên blog Việt Luận.
Hôm nay, cây viết này trở lại với chúng ta sau vài tuần lễ “paternity leave”  để chăm sóc đứa con vừa chào đời. 
Mừng cho anh Ben: cháu ăn ngoan và rất chóng lớn.
Hiện nay cháu của anh Ben Trần tung tăng tại địa chỉ danvietucchau.blogspot.com.
Mời bà con ghé thăm cho vui nhà vui cửa.
Og3t

Sa Hoàng thôi vợ!

dxt. :: 

Ông bà mình  thường hay nói: “Giàu đổi bạn; sang đổi vợ!”. Thiệt là đúng quá xá quà xa! Do đó người viết hoàn toàn không có gì ngạc nhiên khi nghe tin Sa Hoàng thời hiện đại, Tổng Thống Cộng Hòa Liên Bang Nga, Vladimir Putin, thôi vợ.