Saturday, 1 February 2014

Bắc Úc xuất cảng trâu sang Việt Nam
Tin tức người Việt Miệt Dưới ::

Lần đầu tiên, Úc xuất cảng trâu sang Việt Nam. Một đàn trâu 600 con đã sẵn sàng xuống tàu chở sang Việt Nam. Tàu sẽ khởi hành trong tuần lễ tới.