Monday, 17 June 2013

Vui chơi với Google: Màn ảnh bị méo


Hồng Lĩnh ::

Lần trước,   
Hồng Lĩnh giới thiệu trò loè làm cho hai chữ oo trong tên Google rơi xuống. Tuần này xin mời dân chơi computer làm cho màn ảnh computer của mình bị... méo.