Friday, 13 June 2014

Con ma Maracana ám ảnh Selecao
Hồng Lĩnh::Video:  http://www.theroar.com.au/2014/06/13/group-brazil-v-croatia-2014-fifa-world-cup-live-scores-blog/

Hít không khí trong lành cho đầy buồng phổi
Việt Luận ::


Tổng thống Obama lắng nghe thủ tướng Abbott diễn giảng
(Hình abc.net,au)