Friday, 24 January 2014

Ngoc Tina Nguyen: điển hình cho thành đạt


Ngoc Tina Nguyen
(Hình Twitter.com)Tin tức người Việt Miệt Dưới::