Sunday, 11 August 2013

Lãi suất xuống thấp nhất kể từ 43 năm


Việt Luận ::

Thứ Ba 6.8.13,   lãi suất chính thức lại một lần nữa xuống thấp. Như nhiều người dự đoán: trong phiên họp hàng tháng, ban quản trị ngân hàng Trữ Kim Úc đã quyết định hạ thấp lãi suất chính thức xuống thêm 0.25%, còn lại 2.50%. Đây là mức lãi suất được coi là thấp nhất kể từ năm 1960 – tức 53 năm gần đây.

Theo dõi tổng tuyển cử 2013: Thế trận và ý dân ở mức khởi hành

Hoàng Cổ Thu
Chủ nhật 4.8.13 vừa qua thủ tướng Kevin Rudd – sau 5 tuần trở lại ngồi ghế thủ tướng -- đã đến dinh toàn quyền liên bang xin giải tán quốc hội và tổ chức tổng tuyển cử. Tổng tuyển cử được định ngày thứ Bảy 7.9.2013. Nghĩa là các phe phái được năm tuần lễ để vận động tranh cử.