Monday, 28 January 2013

Xin gởi lời xin lỗi đến với bạn bè rủi bị dơ con mắt


Thưa bạn bè,

Trong vài tiếng đồng hồ hôm nay, thứ Hai 28.1.13, blog Việt Luận có đăng lời bàn của ai đó gởi đến. Cuối lời bàn này chỉ đường dẫn (link). Tiếc thay đường dẫn này là ma đưa lối quỷ đưa đường. Nó dẫn vào chốn đèn đỏ.